fbpx

בלוג

מהי תמ"א 38? והאם אתה יכול לחדש את הבניין שלך?

תמ"א (תוכנית מתאר ארצית) תוכנית 38 מתייחסת לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.

תחזיות גיאולוגיות קבעו כי תיתכן רעידת אדמה חזקה שלאחריה מבנים שנבנו בצורה ירודה ו/או בטרם תקן בניה 413 (שהוחל בשנת 1980) יקרסו.לפיכך ועל מנת לעודד את האזרחים, קבלנים ויזמים להיכנס לתחום נקבעה תוכנית עם הטבות.

סוגי התמ"א:

תמ"א 38 – 1 : זוהי התוכנית הראשונה אשר אושרה ב4.2015 לפיה ניתן להוסיף קומות על גג בניין במידה והוא יחוזק.

תמ"א 38 – 2:
לאור לקחים מתמ"א 38- 1 ניתן לפי תוכנית זו להרוס לחלוטין את הבניין ולבנות אותו מחדש, כאשר בזמן השיפוץ הקבלן / יזם מתחייב לשכן את הדיירים בדיור חלופי עד סיום הבניה.

תמ"א 38 – 3 :
עיקרה באזור בפריפרייה לשם עידוד חיזוק במקומות שכדאיות הכלכלית נמוכה יותר.

בכל 3 התוכניות נכללות פטור ממיסים לדיירים. לא תשלמו מס שבח על השטח שנוסף לדירה או לבניין, היטל השבחה לא יגבה על אף השבחת הדירה ו/או הבניין, וכן ישנו פטור אף ממע"מ.

פטורים אלו יפים להרחבות בדירה, מרפסת שמש, הוספת מעלית, הוספת מחסנים שטחים ציבוריים, התאמות ועליות ביצוע עצמם. אולם היה וניתנו לכם כספים, אלה כן ימוסו.

חשבו לציין כי זכויות בניה שאינם קשורות לביצוע התמ"א (קומות נוספות שניתן לבנות מעבר לתמ"א) ימוסו בהתאם לכללים הרגילים.

כיצד אז תבצע/י תמ"א בבניין שלך?

  1. החלטה של 2/3 מבלי הדירות המחזיקים לכל הפחות ב-3/4 משטח הבניין, רוב הקבלנים והיזמים יבקשו הסכמה של 100% לכן ככל שיש סרבן יש לפעול להסרת התנגדותו.
  2. בדיקת התכנות הכוללת בדיקה אדריכלית והנדסית.  
  3. בדיקה משפטית לעניין הזכויות בבניין ומינוי עו"ד בעל ניסיון בהתחדשות עירונית.
  4. מינוי נציגות ע"י הרוב .
  5. ביצוע מכרז לבחירת קבלן / יזם.
תפריט