fbpx

בלוג

קבוצת רכישה הינה קבוצת אנשים אשר קנו קרקע במשותף ויפעלו לבנית דירות עליה עבור עצמם. במהלך כזה יש צפי לחיסכון של 10%-15%, כשהרווח נובע  ממיסוי נמוך, עלויות בניה וקיזוז עלויות הביניים (רווח קבלני, מתווכים, שיווק כו').

אולם בבחירת קבוצת רכישה יש להתחשב בכמה גורמים:

  1. ניסיונו של היזם ו/או החברה המארגנת, פרויקטים בעבר, מועדי מסירה והצלחות.
  2. מי הקבלן המבצע – ניסיונו בפרויקטים דומים, והאם הוא נותן אחריות בדומה לחוק המכר ועמידה בלוחות זמנים.
  3. מחיר הדירה – האם ישנו חיסכון אמיתי והאם בצפי מועד גמר הבניה העלויות יישארו בהתאם.
  4. מהות הזכויות בקרע הנרכשת – ומי בעלי הקרקע, האם הקרקע היא פרטית או לאו, כיצד רשומה הבעלות ומה ההסכמות שהגיעו אליהם עם הבעלים, האם הקרקע פנויה או עם דיירים וכדומה.
  5. זכויות הבניה-  האם לפי תב"ע (תוכנית בניין עיר), האם יש ניצול של תמ"א 38, האם יש בקשות לתוספות בניה ו/או החרגות היכולות לעכב קבלת אישורים.
  6. מימון – מי הבנק המלווה, האפשרות והתנאים לקבלת משכנתא וכדומה
  7. מיסוי – לאחרונה היו מספר קבוצת רכישה פיקטיביות כאשר לא היתה הפרדה בין רכישת הקרקע לבניה, ולכן יש לשם לב שמדובר בשתי עסקאות נפרדות.

נשמח לעמוד לרשותך בבדיקת העסקה.

תפריט